Książka przychodów i rozchodów

  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (jeśli dotyczy),
  • rozliczanie transakcji międzynarodowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • rozliczanie właścicieli (w tym ZUS),
  • sporządzanie deklaracji do US i ZUS,
  • reprezentacja przed urzędami