Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Co warto wiedzieć?

Zarówno Państwowy Związek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak też sam rząd planują zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Bez otwartości i dobrej woli przedsiębiorców nie będzie to możliwe. Jedną z najważniejszych zachęt do dania zawodowej szansy osobie niesprawnej fizycznie są dofinansowania o znacznej wysokości. Na jakie jeszcze profity mogą liczyć pracodawcy w tym zakresie?

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Co warto wiedzieć?

Jakie warunki należy spełnić i na co można otrzymać dofinansowanie przy zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością?

dofinansowanie wynagrodzeń – kwota dotacji w przypadku zatrudniania osoby o niepełnosprawności znacznej wynosi 1800 złotych; stopień umiarkowany daje wsparcie finansowe w wysokości 1125 złotych, natomiast stopień lekki – 450 zł dofinansowania dla pracodawcy; PFRON, chcąc zachęcić kolejne podmioty do tego kroku, uruchomiło specjalne programy, dzięki którym zatrudnianie niepełnosprawnych będzie opłacało się nie tylko prywatnym firmom, ale także dużym spółkom państwowym; służą temu programy takie jak Praca i Integracja czy Stabilne Zatrudnienie; biuro rachunkowe Białystok pomoże w rozliczeniu uzyskanego dofinansowania;

refundacja kosztów adaptacji stanowiska pracy – przedsiębiorca, który w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej musi zaadaptować stanowisko pracy do jej potrzeb, może wnioskować o uzyskanie środków na ten cel do PFRON; otrzymana kwota, którą pracodawca może przeznaczyć na adaptację jednego stanowiska pracy jest równa dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia; środki można przeznaczyć na adaptację pomieszczeń, nowe urządzenia niezbędne osobie niepełnosprawnej do wykonywania zadań, oprogramowanie służące wsparciu pracownika z niepełnosprawnością; zwrot poniesionych nakładów odnosi się do niepełnosprawnych, którzy przez podjęciem zatrudnienia u danego pracodawcy byli osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, nie będąc nigdzie zatrudnionymi;

zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego – kolejną zaletą zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością jest możliwości uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na szkolenie pracownika ze środków PFRON.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM