Jak przeprowadzić remanent w firmie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy przedsiębiorca musi dokonać inwentaryzacji czyli spisu z natury majątku firmy. Jej celem jest wewnętrzna kontrola dokumentów oraz stanu faktycznego zaplecza firmy. Podpowiadamy jak przeprowadzić remanent w firmie!

Kto ma obowiązek sporządzić w firmie inwentaryzację?

Obowiązek wykonania spisu z natury dotyczy przedsiębiorców prowadzących księgowość metodą uproszczoną, opodatkowanych na ogólnych zasadach lub podatkiem liniowym, a także firmy rozliczające podatki ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym ostatnim przypadku spisu dokonuje się jednorazowo na koniec roku bez potrzeby porównania go ze stanem z 1 stycznia, ponieważ wartość wpisu nie ma wpływu na wielkość ryczałtu. Obowiązek spisu z natury nie dotyczy z kolei przedsiębiorców rozliczających podatki w formie karty podatkowej.

Inwentaryzacja może zostać wykonana przez biuro rachunkowe działające na zlecenie przedsiębiorcy.

Jak przeprowadzić remanent w firmie?

W jaki sposób przeprowadza się remanent?

W myśl wytycznych ustawy o rachunkowości, istnieją trzy główne sposoby przeprowadzania remanentu, takie jak:

 • spis z natury
 • metoda uzgodnienia sald
 • metoda weryfikacji

Co powinno zostać ujęte w spisie z natury?

Sposób prawidłowego sporządzenia remanentu opisuje i reguluje ustawa o rachunkowości, a także rozporządzenia okołopodatkowe. Inwentaryzacja powinna być pisemnie przygotowana w trwały i skrupulatny sposób np. przez biuro rachunkowe, a także poświadczona przez osobę ją sporządzającą. Co więcej musi też zawierać następujące dane:

 • data sporządzenia spisu z natury
 • nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela
 • numery pozycji
 • nazwy elementów objętych spisem
 • cena jednostkowa zakupu w złotych i groszach
 • jednostki miary
 • ilość
 • wartość, która wynika z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę
 • sumaryczna wartość wszystkich elementów
 • ponumerowane arkusze spisu
 • klauzula „spis zakończono na pozycji…”
 • podpisy osób, które sporządzały inwentaryzację
 • podpis właściciela firmy

Sumę wynikającą z remanentu należy wpisać do KPIR na koniec danego roku podatkowego w ostatniej pozycji. Tą samą pozycją otwiera się nowy rok podatkowy.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM