Pełna księgowość

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
  • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
  • rozliczanie transakcji międzynarodowych,
  • monitoring należności i zobowiązań,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • rozliczanie właścicieli,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
  • reprezentacja przed urzędami.